EPLANI Interactive Agency

0216 337 88 44 pbx


Cam Üfleme

Cam üfleme yöntemiyle, çeşitli şekiller oluşturularak ve süsleme yapılarak, camdan ürünler oluşturma sanatıdır. Etkinliklerde gösteri veya eğitim olarak kullanılabilen, geleneksel bir sanattır.

Cam Üfleme

Kategoriler